Priser og deltakerkort


H-KortDeltakerkortet
for de lagene som ønsker seg overnatting på hotellinkludert
myk seng, dusj og hotellfrokostmed
fullt av unike opplevelser Overnatting HotellInngang Dyreparken Lørdag/SøndagInngang BadelandetT-skjorteMedalje 9-11 årTransport skole/hall/DyreparkenLedertreff DyreparkenLørdag – frokost, middag og matpakke
fra BamaSøndag – frokost/matpakke fra Bama 


 

H- Kort enkeltrom kr 3.000,-H-Kort dobbeltrom kr 1.850,- pr.
personH-Kort 3-8 sengsrom kr 1.700,- pr.
personH-Kort Safari Camp uten bad kr
1.250,- pr. personH-Kort Safari Camp med bad kr
1.400,- pr. person


 
 

A-KortDeltakerkortet
for de lagene som ønsker seg overnatting på skolemed
fullt av unike opplevelser Overnatting på skoleKonsert DyreparkenInngang Dyreparken lørdag/søndagT-SkjorteMedalje 9-11 årTransport skole/hall/DyreparkenLedertreff DyreparkenLørdag – frokost, middag og nisteSøndag – frokost/niste 


 

A- Kort kr 1.200,- 


 
 

B-Kort:Deltakerkortet
for de lag som kun ønsker inngang dyreparken og konsert Konsert DyreparkenInngang Dyreparken lørdag 


 

B- Kort kr 350,- 


Sparbanken Sør