mso-padding-alt:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt" width="463" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" data-mce-style="width: 347.0pt; border-collapse: collapse; mso-yfti-tbllook: 1184;
mso-padding-alt: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;">

border-bottom:none;background:#00783C;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:
34.5pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border: solid windowtext 1.0pt;
border-bottom: none; background: #00783C; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:
34.5pt;">


text-align:center;line-height:normal" align="center" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt;
text-align: center; line-height: normal;"> H-Kortborder-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height:15.0pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt;
border-bottom: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height: 15.0pt;">


text-align:center;line-height:normal" align="center" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt;
text-align: center; line-height: normal;">Deltakerkortet
for de lagene som ønsker seg overnatting på hotellborder-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height:15.0pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt;
border-bottom: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height: 15.0pt;">


text-align:center;line-height:normal" align="center" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt;
text-align: center; line-height: normal;">inkludert
myk seng, dusj og hotellfrokostborder-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height:15.0pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt;
border-bottom: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height: 15.0pt;">


text-align:center;line-height:normal" align="center" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt;
text-align: center; line-height: normal;">med
fullt av unike opplevelserborder-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height:15.0pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt;
border-bottom: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height: 15.0pt;">


text-align:center;line-height:normal" align="center" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt;
text-align: center; line-height: normal;"> border-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height:15.0pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt;
border-bottom: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height: 15.0pt;">


normal" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; line-height:
normal;">Overnatting Hotellborder-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height:15.0pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt;
border-bottom: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height: 15.0pt;">


normal" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; line-height:
normal;">Inngang Dyreparken Lørdag/Søndagborder-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height:15.0pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt;
border-bottom: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height: 15.0pt;">


normal" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; line-height:
normal;">Inngang Badelandetborder-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height:15.0pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt;
border-bottom: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height: 15.0pt;">


normal" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; line-height:
normal;">T-skjorteborder-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height:15.0pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt;
border-bottom: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height: 15.0pt;">


normal" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; line-height:
normal;">Medalje 9-11 årborder-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height:15.0pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt;
border-bottom: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height: 15.0pt;">


normal" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; line-height:
normal;">Transport skole/hall/Dyreparkenborder-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height:15.0pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt;
border-bottom: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height: 15.0pt;">


normal" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; line-height:
normal;">Ledertreff Dyreparkenborder-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height:15.0pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt;
border-bottom: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height: 15.0pt;">


normal" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; line-height:
normal;">Lørdag – frokost, middag og matpakke
fra Bamaborder-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height:15.0pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt;
border-bottom: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height: 15.0pt;">


normal" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; line-height:
normal;">Søndag – frokost/matpakke fra Bamaborder-top:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.75pt" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border: solid windowtext 1.0pt;
border-top: none; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height: 15.75pt;">


normal" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; line-height:
normal;"> height:15.75pt" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height: 15.75pt;"> 

border-bottom:none;background:#00783C;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:
15.0pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border: solid windowtext 1.0pt;
border-bottom: none; background: #00783C; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:
15.0pt;">


normal" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; line-height:
normal;">H- Kort enkeltrom kr 3.000,-border-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;background:#00783C;
padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt;
border-bottom: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: #00783C;
padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height: 15.0pt;">


normal" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; line-height:
normal;">H-Kort dobbeltrom kr 1.850,- pr.
personborder-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;background:#00783C;
padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt;
border-bottom: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: #00783C;
padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height: 15.0pt;">


normal" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; line-height:
normal;">H-Kort 3-8 sengsrom kr 1.700,- pr.
personborder-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;background:#00783C;
padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt;
border-bottom: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: #00783C;
padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height: 15.0pt;">


normal" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; line-height:
normal;">H-Kort Safari Camp uten bad kr
1.250,- pr. personborder-top:none;background:#00783C;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.75pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border: solid windowtext 1.0pt;
border-top: none; background: #00783C; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height: 15.75pt;">


normal" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; line-height:
normal;">H-Kort Safari Camp med bad kr
1.400,- pr. personheight:15.0pt" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height: 15.0pt;"> 

height:15.75pt" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height: 15.75pt;"> 

border-bottom:none;background:#00783C;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:
33.75pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border: solid windowtext 1.0pt;
border-bottom: none; background: #00783C; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:
33.75pt;">


text-align:center;line-height:normal" align="center" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt;
text-align: center; line-height: normal;"> A-Kortborder-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height:15.0pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt;
border-bottom: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height: 15.0pt;">


text-align:center;line-height:normal" align="center" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt;
text-align: center; line-height: normal;">Deltakerkortet
for de lagene som ønsker seg overnatting på skoleborder-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height:15.0pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt;
border-bottom: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height: 15.0pt;">


text-align:center;line-height:normal" align="center" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt;
text-align: center; line-height: normal;">med
fullt av unike opplevelserborder-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height:15.0pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt;
border-bottom: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height: 15.0pt;">


text-align:center;line-height:normal" align="center" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt;
text-align: center; line-height: normal;"> border-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height:15.0pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt;
border-bottom: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height: 15.0pt;">


normal" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; line-height:
normal;">Overnatting på skoleborder-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height:15.0pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt;
border-bottom: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height: 15.0pt;">


normal" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; line-height:
normal;">Konsert Dyreparkenborder-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height:15.0pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt;
border-bottom: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height: 15.0pt;">


normal" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; line-height:
normal;">Inngang Dyreparken lørdag/søndagborder-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height:15.0pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt;
border-bottom: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height: 15.0pt;">


normal" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; line-height:
normal;">T-Skjorteborder-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height:15.0pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt;
border-bottom: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height: 15.0pt;">


normal" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; line-height:
normal;">Medalje 9-11 årborder-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height:15.0pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt;
border-bottom: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height: 15.0pt;">


normal" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; line-height:
normal;">Transport skole/hall/Dyreparkenborder-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height:15.0pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt;
border-bottom: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height: 15.0pt;">


normal" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; line-height:
normal;">Ledertreff Dyreparkenborder-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height:15.0pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt;
border-bottom: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height: 15.0pt;">


normal" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; line-height:
normal;">Lørdag – frokost, middag og nisteborder-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height:15.0pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt;
border-bottom: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height: 15.0pt;">


normal" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; line-height:
normal;">Søndag – frokost/nisteborder-top:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.75pt" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border: solid windowtext 1.0pt;
border-top: none; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height: 15.75pt;">


normal" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; line-height:
normal;"> height:15.75pt" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height: 15.75pt;"> 

border-bottom:none;background:#00783C;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:
15.0pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border: solid windowtext 1.0pt;
border-bottom: none; background: #00783C; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:
15.0pt;">


normal" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; line-height:
normal;">A- Kort kr 1.200,-border-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;background:#00783C;
padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.0pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt;
border-bottom: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; background: #00783C;
padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height: 15.0pt;">


normal" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; line-height:
normal;"> height:15.0pt" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height: 15.0pt;"> 

height:15.75pt" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height: 15.75pt;"> 

border-bottom:none;background:#00783C;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:
33.75pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border: solid windowtext 1.0pt;
border-bottom: none; background: #00783C; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:
33.75pt;">


text-align:center;line-height:normal" align="center" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt;
text-align: center; line-height: normal;"> B-Kort:border-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height:15.0pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt;
border-bottom: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height: 15.0pt;">


text-align:center;line-height:normal" align="center" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt;
text-align: center; line-height: normal;">Deltakerkortet
for de lag som kun ønsker inngang dyreparken og konsertborder-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height:15.0pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt;
border-bottom: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height: 15.0pt;">


text-align:center;line-height:normal" align="center" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt;
text-align: center; line-height: normal;"> border-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height:15.0pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt;
border-bottom: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height: 15.0pt;">


normal" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; line-height:
normal;">Konsert Dyreparkenborder-bottom:none;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height:15.0pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border-top: none; border-left: solid windowtext 1.0pt;
border-bottom: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height: 15.0pt;">


normal" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; line-height:
normal;">Inngang Dyreparken lørdagborder-top:none;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.75pt" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border: solid windowtext 1.0pt;
border-top: none; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height: 15.75pt;">


normal" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; line-height:
normal;"> height:15.75pt" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;
height: 15.75pt;"> 

border-bottom:none;background:#00783C;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:
15.0pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border: solid windowtext 1.0pt;
border-bottom: none; background: #00783C; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height:
15.0pt;">


normal" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; line-height:
normal;">B- Kort kr 350,-border-top:none;background:#00783C;padding:0cm 3.5pt 0cm 3.5pt;height:15.75pt" nowrap="nowrap" width="463" data-mce-style="width: 347.0pt; border: solid windowtext 1.0pt;
border-top: none; background: #00783C; padding: 0cm 3.5pt 0cm 3.5pt; height: 15.75pt;">


normal" data-mce-style="margin-bottom: .0001pt; line-height:
normal;">