Klasser og Spillsystemer

 

Antall spillere

Kamptid

Spillesystem

Premiering

9 år - født 2012

4

(liten bane )

1 x 18 min

Minimum 4 kamper

premie til hver spiller

10 år - født 2011

6

(målforminsker)

1 x 18 min

Minimum 4 kamper

premie til hver spiller

11 år - født 2010

6 (målforminsker)

1 x 18 min

Minimum 4 kamper

premie til hver spiller

12-15 år - født 
2006-2009

7

1 x 18 min

A og B sluttspill

Lagpokal til 1 og 2 plass og tshirt til vinnere i A sluttspill

16 år - født 2005

7

2 x 13 min

A og B sluttspill

Lagpokal til 1 og 2 plass og tshirt til vinnere i A sluttspill