dhcupadmin 2018-01-23 14:41:56

Turneringsreglement

 Turneringsreglement - finnes også som pdf fil 

Turneringsreglement 2019.pdf

Revidert 19.08.19

§ 1. Arrangør

Dyreparken Håndballfestival arrangeres av Randesund IL

§ 2. Spilleregler

Dyreparken Håndballfestival spilles etter NHF’s Lov- og kampreglement, med unntak av regel 2.8 Time-out. Regelen om  time-out gjelder IKKE.

§ 3. Turneringsform

Gruppespill:
Lagene spiller innledningsvis i grupper (puljer). Rekkefølgen mellom lagene avgjøres etter:

1. Flest poeng totalt

2. Flest poeng innbyrdes oppgjør

3. Målforskjell innbyrdes oppgjør

4. Flest scorede mål innbyrdes oppgjør

5. Målforskjell totalt

5. Flest scorede mål totalt

6. Loddtrekning

Sluttspill:
Det spilles sluttspill i klassene J/G12 til J/G18. Alle lag går vi dere til sluttspill. De to beste lagene i puljespillet går til A-sluttspill og resterende lag går til B-sluttspill.

§ 4. Klasseinndelning

J16/G16 født 2003 eller senere
J15/G15 født 2004 eller senere
J14/G14 født 2005 eller senere
J13/G13 født 2006 eller senere
J12/G12 født 2007 eller senere
J11/G11 født 2008 eller senere
J10/G10 født 2009 eller senere
J9/G9 født 2010 eller senere

Eventuelle dispensasjoner utstedt av NHF eller en av deres regioner vil også være gyldig i Dyreparken Håndballfestival. Kopi av dispensasjon tas med på festivalen.

§ 5. Antall spillere og innbyttere

Ett lag kan benytte det antall spillere det ønsker under en kamp. Maks 14 spillere premieres i finaler i klassene 12 – 18 år. Det er tillatt å benytte en spiller fra samme klubb på flere lag i turneringen, men IKKE i samme årsklasse.

§ 6. Spilletid

Innledende kamper og sluttspillkamper avvikles etter følgende tider:

J/G 16 spiller 2 x 13 minutter, med 1 minutts pause uten sidebytte.

J/G 9-15 spiller 1 x 18 minutter.

Det er

I sluttspill inklusive finaler ved uavgjort resultat ved full tid avgjøres kampen ved sudden-death hvor laget som scorer først vinner («golden goal»). Laget som skal starte avgjøres ved trekning. Spilleforlengelsen starter umiddelbart etter kampen.

I 12 årsklassen er spilleforlendelsen på maks 3 min, er ikke kampen avgjort avgjøres kampen på myntkast.

§ 7. Før kampstart og under kamp

Før kampstart:

Laglister skal registreres på påmeldingssiden innen angitt tidsfrist. Eventuelle endringer etter frist leveres før første kamp til sekretariat i den hallen laget spiller sin første kamp. Lag som ikke har levert inn endelig lagliste innen kampstart før sin første kamp kan tas ut av turneringen. Alle deltakere på lagoppstilling betraktes som om at de har deltatt i turneringen. På lagoppstillingen må lederen påføre ett mobilnummer hvor laget kan nås under turneringen. Drakter: Ved draktkollisjon skal bortelag skifte drakt.

Under kamp:

Laget som står oppført som hjemmelag i innledende kamper starter med ballen og skal stå til venstre for sekretariatet. Lags time-out er unntatt fra NHFs lov og kampreglement. Dommer kan velge å stanse tiden ved alvorlige skader. Lag som forlater banen under pågående kamp diskvalifiseres fra turneringen. Hver enkelt klubb er ansvarlig for sine egne supporteres opptreden.

Ball:

Lagene stiller med matchball i alle kamper så fremt ikke sekretariatet bestemmer noe annet i den enkelte kamp. Ballstørrelse følger reglene til Norges Håndballforbund Region Sørvest for inneværende sesong.

Merk at flere klasser har nye ballstørrelser for sesongen 2017/18 https://www.handball.no/regioner/region-sorvest/nyheter/20172/ballstorrelser-2017-18/

Klister er ikke tillatt i klassene J9/G9 – J14/G14 med henvisning til NHF’s regler for klisterbruk i aldersbestemte klasser. I klassene J15/G15, J16/G16 tillates bruk av vannbasert naturklister. Overtredelse av reglene for klister vil medføre bot på kr. 2 500,- og laget vil bli bortvist fra turneringen.

§ 8. Legitimasjon

Samtlige spillere skal på oppfordring av turneringsledelsen kunne bekrefte sin alder.

§ 9. Dommere

Alle dommere i turneringen er å betrakte som nøytrale.

§ 10. Jury

Juryen består av 1 representant fra arrangøren (dommeransvarlig) og 2 representanter fra deltakende lag. Protester behandles av juryen. Disse beslutningene er endelige.

§ 11. Protester

Protester skal leveres skriftlig til nærmeste sekretariat innen 15 minutter etter
kampslutt sammen med kontant betaling av protestgebyret på kr 1 000,-. Protestavgiften refunderes om protesten tas til følge.

§ 12. Walk Over

Lag som uteblir fra kamp, uten gyldig grunn, taper kampen med 10-0. Ved gjentatt uteblivelse kan laget diskvalifiseres fra turneringen. Juryen kan, om spesielle omstendigheter foreligger, bestemme at lag skal diskvalifiseres allerede ved den første forseelsen. Eksempelvis om usportslig WO tjener det ene laget eller «bestraffer» annet lag i turneringen.

§ 13. Ordensregler

Generelt:
De på lagoppstillingen oppsatte ledere ar ansvarlig for sine spillere. Enhver form for bruk av rusmidler i forbindelse med arrangementet – under reise og under oppholdet – er forbudt. Overtredelse av disse regler behandles av turneringens jury og kan medføre utestenging fra turnering.

§ 14. Forsikringer og ansvar

Dyreparken Håndballfestival har ingen kollektiv forsikring som dekker sykdommer eller skader på person eller utstyr, og er ikke erstatningspliktig for økonomisk tap som følge av slike forhold. Dyreparken Håndballfestival v/ arrangør er ikke erstatningspliktig for økonomiske tap som følge av force majeure hendelser.

Vi oppfordrer alle deltagere og ledere til aldri å legge fra seg verdisaker uten tilsyn, inkl. klær, sko og bagger.

§ 15. Avmelding og refusjon

Lag som trekker seg etter 1. august får ikke refundert deltakeravgiften.

Det vil i tillegg påløpe trekkgebyr på 2500,- etter 1.august